Tuesday, February 24, 2009

Getting the errorID from an ErrorEvent in ActionScript

Our Episodic Video Player is written in ActionScript 3. I'm still fairly new to ActionScript but came up with a solution to a problem the other day that I thought I should share.

The player loads various files from the server. In some cases I want to display an error when one of those files can't be found. I have an error handler that listens for Error Events and displays an appropriate error message depending on the type of the error event.  For example, I know that error code 2032 will generally mean in our case that the file could not be found. 

Alright, so this all seems simple enough except for one problem.  When I looked at the ASDocs for ErrorEvent.errorID I noticed that that property is not available for Flash Player 9.  Fortunately, ErrorEvent extends TextEvent which has text property I can access.  In the case of an ErrorEvent the text property contains a message that includes the error ID. Therefore, I just wrote my own getter to grab the error ID.

public function get errorID():int {
if ((text != null) && (text.indexOf("Error #") == 0)
&& (text.length > 7)) {
// The Error IDs always seem to be 4 digits
return parseInt(errorEvent.text.substr(7, errorEvent.text.length - 7));
}

1 comment: 1. - Nhạc Thành, ba ngày sau chính là này Cực Viêm Chi Địa mở ra, trong lòng ngươi có tính toán gì không, Viễn Cổ Minh Xà Tộc Minh La cùng Toan Nghê Tộc Long Dược chính là vì ngươi mà tới, mấy cái Đấu Thánh trong tộc bọn họ vẫn lạc trong tay của ngươi, không phải bị ngươi đánh chết thì cũng liên quan cùng ngươi, xem ra ngươi phải chú ý một chút.

  Hỏa Lão nhìn Nhạc Thành nói.

  - Muốn bọn hắn khdongtam
  mu moi ra hom nay
  tim phong tro
  http://nhatroso.com/
  nhac san cuc manh
  tổng đài tư vấn luật
  http://dichvu.tuvanphapluattructuyen.com/
  văn phòng luật hà nội
  tổng đài tư vấn luật
  thành lập công ty trọn gói
  http://we-cooking.com/
  chém gió
  trung tâm ngoại ngữông chọc đến ta, ta đi Cực Viêm Chi Địa cũng không có thời gian để ý tới bọn họ, nếu đến gây chuyện với ta, ta nhất định cho bọn họ đẹp mắt.

  Nhạc Thành khẽ nói.

  Hiện tại động thủ đánh chết năm sao Đấu Thánh, Nhạc Thành rất khó làm được, nhưng Nhạc Thành chuẩn bị thời gian đánh chết năm sao Đấu Thánh, Nhạc Thành cũng không khó khăn làm được. Bên trong Hạo Thiên Tháp, còn có một số đại trận, Nhạc Thành vẫn chưa có thời gian

  ReplyDelete